سیمان جوین

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: تامین و راه اندازی دو دستگاه تابلوی برق و کنترل مخصوص بویلر روغن داغ.

   کارفرما: شرکت مهندسین رستان صدر

  • تاریخ شروع: بهمن 87

   مدت اجرا: 14 روز

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی