سیمان شرق

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • سیمان شرق

      تامین نیروی متخصص راه اندازی سیستم برق و کنترل و ابزاردقیق کارخانه سیمان شرق – خط 4.

      شرکت طراحی و مهندسی بهینه سازان