پروژه گلفا

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: تامین تابلوهای سیستم کنترل با کلیه متعلقات

   کارفرما: شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

  • تاریخ شروع: تیر 92

   مدت اجرا: دو ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی