طرح تکمیلی پلی کام

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: تامین کلیه تجهیزات لازم جهت ساخت تابلوهای کنترلی، مونتاژ، وایرینگ و تست تابلوهای طرح تکمیلی پلی کام (تمام واحدها)

   کارفرما: شرکت مهندسی فکور صنعت تهران
    

  • تاریخ شروع: خرداد 92

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی