شرکت نفت پاسارگاد

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پایانه صادراتی قیر بندر عباس

   تامین یک دستگاه تابلو کنترلی PLC

   نام کارفرما:شرکت نفت پاسارگاد

   تاریخ قرارداد: 88/11/22

   مدت قرارداد: سه ماه