تهیه بسته نرم افزاری

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • تهیه بسته نرم افزاری نقشه های تابلو برق و سیستم کنترل بخش راکتور و مخازن سایت تولید سختی گیری واقع در شهرک صنعتی شمس آباد

   کارفرما:شرکت فراوری پرشیان معدن یاسمن

  • تاریخ شروع:1399/03/15

   مدت قرارداد:22 روز

   وضعیت پروژه:تحویل قطعی