سایر صنایع

صفحه اصلی پروژه ها سایر صنایع

چینی تقدیس

پروژه: مهندسی معکوس و ارتقا نرم افزاری و سخت افزاری سیستم کنتر...

کارخانه شکر میرزا کوچک خان

پروژه: ارتقا سیستم کنترل DCS سالن تولید از Tele...

ماشین سازی ویژه

پروژه: خرید مجموعه تابلو ( Auxiliary Control Center ) ACC...

مجتمع مسکونی و تجارتی نگین مشهد

پروژه: تامین 221 دستگاه تابلو برق فشار ضعیف پروژه تجارتی- اقام...

کشت و صنعت سلمان فارسی

پروژه: ارتقا سیستم کنترل و مانیتورینگ و ساختار شبکه صنعتی موجو...

کارخانه شکر دهخدا

پروژه: انجام کلیه خدمات مربوط به نصب، اجرا و راه اندازی، تست، ...