صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

طراحی و ساخت تابلوهای سیستم کنترل پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول

خرید،اصلاح، راه اندازی، آموزش و تهیه نقشه های AS BUILT  سیستم کنترل، ابزار دقیق و آتش نشا...

پروژه احداث آب شیرین کن پتروشیمی مبین

کارفرما:شرکت پتروشیمی مبین-شرکت ماشین سازی ویژه