صنایع کانی و فولاد

صفحه اصلی پروژه ها صنایع کانی و فولاد

پالایشگاه مس خاتون آباد

پروژه: طراحی،تامین تجهیزات و ساخت و راه اندازی تابلوی Patch Pa...

سیمان جوین

پروژه: تامین و راه اندازی دو دستگاه تابلوی برق و کنترل مخصوص ب...

سیمان خاکستری نیریز

پروژه: اجرای کلیه عملیات سیویل و ساختمانی سازه های خط تولید و ...

سیمان دهلران

پروژه: راه اندازی سیستم برق، کنترل و ابزار دقیق و آسیاب سیمان ...

سیمان هرمزگان

پروژه: تامین سیستم کنترل آسیاب سیمان 4 کارخانه سیمان هرمزگان ب...

گندله سازی خراسان

پروژه: مشاوره و ارائه خدمات مهندسی پایه و تفصیلی مربوط به برق،...