صنایع کانی و فولاد

صفحه اصلی پروژه ها صنایع کانی و فولاد

بازیافت سیلیکونهای گل گهر

پروژه: در این پروژه سیستم کنترل شامل CPU و تجهیزات س...

بازیافت باطله چادرملو

پروژه: تامین تابلوهای سیستم کنترل پروژه باریافت باطله چادرملو

سیمان کردستان

پروژه: طراحی، تامین، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل شام...

فولاد لرستان

پروژه: نگهداری و رفع عیوب از سیستم کنترل خط نورد کارخانه فولاد...

صفا فولاد اصفهان

پروژه: تامین تجهیزات، ساخت تابلوها و برنامه نویسی سیستم کنترل

سیمان طبس گلشن

پروژه: انجام عملیات تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات برق و...